AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ

התקבל ערעור נגד המבקשת שלא הצליחה להוכיח שפעלה בסבירות כאשר לא תבעה לפני תום תקופת ההתיישנות

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, נדונה בקשת רשות ערעור של AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: המערערת), שיוצגה על ידי עו"ד גילה ערד, כנגד המשיבה, שיוצגה על ידי עו"ד רונן וייזל.  פסק הדין ניתן ב-10 באוקטובר 2018, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת אביגיל כהן. מדובר בבקשת רשות ערעור שהגישה המערערת על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות בהרצליה ולפיו התקבלה תביעת המשיבה לתגמולי ביטוח. המשיבה הגישה ב-21 בינואר 2018 תביעה קטנה בשם עיזבון המנוח (בעלה של המשיבה) לקבלת תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסת תאונות אישיות שרכש....