AIG ישראל חברה לביטוח

טענת המרמה לפי חוק חוזה הביטוח אינה חלה בתביעה המוגשת מכוח חוק הפלת"ד / מאת עו"ד ג'ון גבע

טענת המרמה לפי חוק חוזה הביטוח אינה חלה בתביעה המוגשת מכוח חוק הפלת"ד / מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בפתח תקווה נדונה תביעתה של פלונית (התובעת) אשר יוצגה על ידי עו"ד אריק רז, כנגד AIG ישראל חברה לביטוח (הנתבעת / המבטחת) אשר יוצגה על ידי עו"ד גילה ערד ואח'. פסק הדין (ת"א 63943-12-15) ניתן בינואר 2020,…