aig ישראל

העליון: קרנית לא חבה בפיצוי נפגעת בתאונת דרכים בה מעורבים שני כלי רכב ואחד מהם ללא ביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט העליון נדונה בקשתה של AIG ישראל חברה לביטוח (המבקשת) אשר יוצגה על ידי עו"ד גילה ערד כנגד קרנית, קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (המשיבה 1) אשר יוצגה על ידי עו"ד עמליה ליאור, כנגד פלוני (המשיב 2), כנגד פלוני (המשיב 3) אשר יוצג על ידי עו"ד הישאם שבאיטה וכנגד פלונית (המשיבה 4). שמות באי כוחם של המשיב 2 ו-4 לא צוינו בפסק הדין (רע"א 772/20) אשר ניתן ביוני 2020, מפי השופטים יצחק עמית, דוד מינץ, ויעל וילנר. בפני בית המשפט הונחה בקשת רשות ערעור, שעניינה סוגיה בה הולך רגל...
יפעת רייטר מונתה למנכ"לית AIG ישראל

יפעת רייטר מונתה למנכ"לית AIG ישראל

מנכ"לית חדשה לחברת הביטוח AIG ישראל. AIG העולמית הודיעה לפני זמן קצר על החלטת דירקטוריון החברה אודות מינויה של יפעת רייטר, סמנכ"לית חיים ובריאות בחברה,…