AIG ISRAEL

האם זיהום מחיידק מהווה "תאונה" לפי הפוליסה?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתו של יזיד גראיסה (התובע) כנגד AIG ישראל חברה לביטוח (הנתבעת). שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין (תא"מ 12581-04-19) שניתן בדצמבר 2019, מפי השופטת איילת הוך-טל. בפני בית המשפט הונחה תביעה על סך 64,565 שקל לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות. התובע היה מבוטח אצל הנתבעת בשתי פוליסות שונות. בשנת 2017, במהלך טיול באוסטרליה, נכנס התובע לבריכת מעיין תרמי כשהוא מרכיב עדשות מגע. חיידק מהבריכה נדבק לעדשת המגע בעין שמאל וגרם לזיהום, אשר הוביל ללקות ראייה באותה עין....