AIG

Tokio Marine רוכש את Pure Group

המבטח היפני Tokio Marine Holdings Inc הודיע כי ירכוש את קבוצת הביטוח Pure Group תמורת 3.1 מיליארד דולר מ-Stone Point Capital LLC) 51%) ו-KKR & Co. Inc - 34%. זו העסקה הרביעית שעושה המבטח היפני בשוק הביטוח האמריקאי בעשור האחרון ובסה"כ נרכשו מבטחים בעלות של 18.7 מיליארד דולר. מבטחים יפניים נאלצים לבצע רכישות של מחוץ ליפן עקב הזדקנות האוכלוסייה והירידה במספר האוכלוסין. Tokio Marine בחר להשקיע במבטחים אמריקאיים (על פי הצפי, הגידול בשוק הביטוח האמריקאי הוא יציב) וכן במבטחים בשווקים מתפתחים. המחיר ששולם נראה יקר – פי 33 מהרווח הצפוי...
התקפת סייבר על Capital One

התקפת סייבר על Capital One

התקפת הסייבר על Capital One Financial Corp (בנקאות בינלאומית) גרמה לדליפת מידע - דבר שעלול לגרור את המבטחים ומבטחי המשנה בתחום הסייבר לכדי הפסד. התקפת…
Pages