AIG

פניציה נגד AIG: תנור המפעל ניזוק וגרם להרס של כ-16 מיליון שקל; חברת הביטוח מתמהמהת בתשלומים

חודשים לא פשוטים עוברים על מפעל פניציה במגדל העמק. בתחילת 2019 גרמה גלישה של זכוכית נוזלית מהתנור המרכזי במפעל לנזק רב לתשתיות. לדברי פניציה האירוע המבוטח התרחש לפני כשנה. כתוצאה מגלישת הזכוכית נדחפה לבנת ההגנה של התנור והזכוכית הנוזלית, שהייתה בטמפרטורות גבוהות מאוד ולמעשה נהגה כלהבה בוערת, פרצה מחוץ לתנור. בעקבות האירוע התקשתה הזכוכית מאחורי לבנת ההגנה של התנור, ועל כן לא ניתן היה להשיב אותה למקומה. כמו כן נפגעו תשתיות עזר של התנור הממוקמות מתחתיו. הנזק גרם לפגיעה בתהליך הייצור ובהתאמה תוצרת רבה התקלקלה ומשאבים רבים הושחתו במהלך החודשים...
Pages