AIG

הפניקס מקימה את BusinessClass – מחלקה חדשה לביטוחי עסקים בינוניים

[caption id="attachment_82771" align="alignleft" width="266"]  אבי שלמה, סמנכ"ל בכיר, מנהל מערך סוכנים ביטוח כללי. צילום: פאביא קולדורף[/caption] הפניקס מקימה מחלקה שתתן מענה ביטוחי לעסקים בסדר גודל בינוני ותיקראBusinessClass . זאת, במסגרת התוכנית לשינוי הארגוני, הפניקס PRO  שמטרתה, כך דיווחה הפניקס, מעבר למיקוד והתמחויות לשיפור השירות הניתן לסוכנים. המחלקה החדשה תיתן שירות לעסקים בהם סכום ביטוח הרכוש (אש מורחב+אובדן רווחים) הוא 10.1 מיליון שקל (סכום ביטוח מצטבר) ועד 75 מיליון שקל (מקסימום למקום). עוד נמסר, כי הפניקס רואה פוטנציאל גדול בעסקים אלו ולכן החליטה על הקמת מחלקה ייעודית שתטפל ישירות בסוכנים ותשים...
למה התרסק המטוס הפקיסטני?

למה התרסק המטוס הפקיסטני?

התרסקות מטוס הנוסעים הפקיסטני ב-22 במאי השנה מעלה שאלות ותהיות לגבי האירועים שהתרחשו עד שלב ההתרסקות. על פי הידוע, המטוס מסוג איירבוס A320 התקרב למסלול…