Amazon.com Inc

אמזון נתבעת בגין הידבקות עובדים בנגיף הקורונה

חברת השיווק האינטרנטית הבינלאומית Amazon.com Inc מואשמת כי סייעה, בכוונה תחילה, להתפשטות נגיף הקורונה בכך שהכתיבה תנאי עבודה שאינם בטוחים וגרמה לפחות לעובד אחד לחלות ב-COVID-19, להדביק את בני המשפחה ולגרום למותו של אחד מהם. התביעה הוגשה בשבוע שעבר בבית המשפט הפדרלי בברוקלין, ניו יורק, על ידי שלושה עובדים שפעלו במחסן של אמזון JFK8 ובני משפחותיהם. לפי התביעה, אמזון הפכה את המחסן שמועסקים בו יותר מ-5,000 עובדים למקום מסוכן בכך שהכשילה מאמצים להתפשטות ההדבקה בנגיף הקורונה. אמזון כפתה על העובדים לעבוד במהירות גדולה, תוך אי התחשבות בדרישה לריחוק חברתי, נטילת...