Amazon Web Services

אייל אפרת, מנהל חברת הראל מחשבים: העברת היישומים הדיגיטליים של הראל ל-AWS העניקה לנו יכולת להציע חדשנות במהירות רבה יותר ובעלות נמוכה יותר

אייל אפרת, מנהל חברת הראל מחשבים: העברת היישומים הדיגיטליים של הראל ל-AWS העניקה לנו יכולת להציע חדשנות במהירות רבה יותר ובעלות נמוכה יותר

"העברת היישומים הדיגיטליים שלנו ל-AWS העניקה להראל את היכולת להציע חדשנות במהירות רבה יותר ובעלות נמוכה יותר, ומתן שירותים ויישומים חדשים ללקוחות ולסוכנים שלנו". כך…