Apple Inc

חברות בינלאומיות יעבירו את הייצור שלהם אל מחוץ לסין

אחת ההשפעות של התפרצות מגפת הקורונה היא העברת הייצור שנעשה על ידי חברות בינלאומיות בסין למדינות אחרות כגון טייוואן ווייטנאם.  התפרצות המגפה הביאה את החברות הבינלאומיות לבחון מחדש את שרשרת האספקה שלהן תוך התייחסות לירידה בביטחון בפעולות של ממשל סין וחוסר הביטחון שהפגינו השווקים הסיניים. מלחמת הסחר בין סין לארה"ב הביאה להשקעות חדשות בטאיוואן בהיקף של 23.76 מיליארד דולר, שנעשות על ידי170  חברות. מתוך סכום זה - 11.2 מיליארד דולר הם כספים שהושקעו על ידי חברות זרות. על פי תחזיות של הבנק הסינגפורי DBS הענפים שההשפעה עליהם היא הגדולה ביותר...