Assicurazioni Generali SpA

משפחת בנטון רוצה שג'נראלי יהיה מבטח איטלקי / מאת ישראל גלעד

לוציאנו בנטון אמר בראיון עיתונאי, שמשפחת בנטון רוצה שהמבטח האיטלקי Assicurazioni Generali SpA (השלישי בגודלו באירופה) יהיה מבטח איטלקי בשליטה של איטלקים, ולכן הוא מוכן לחזק את אחזקות המשפחה במבטח. לוציאנו בנטון הוא אחד מארבעת צאצאי המשפחה שיסדה את אימפריית בנטון והפועלת בתחומים רבים, החל בהלבשה, תשתיות, מזון וביטוח. Edizione, חברת האחזקות של משפחת בנטון, התייצבה נגד ניסיון השתלטות על ג'נראלי באמצעות הגדלה של האחזקות בחברה - מהלך שנקטו בו גם משקיעים איטלקיים אחרים. המבטח הצרפתי Axa SA והמבטח השוויצרי Zurich Insurance Group Ltd החלו בבדיקות נאותות להשתלטות על ג'נראלי.
ג'נרלי מוכרת מבטח חיים גרמני

ג'נרלי מוכרת מבטח חיים גרמני

המבטחת האיטלקית Assicurazioni Generali SpA הודיעה על הסכמתה למכירה של אחזקותיה במבטח החיים הגרמני  Generali Leben לחברת ההשקעות הפרטית Viridium Group GmbH & Co KG תמורת…
ג'נרלי מוכר את הפעילות בבלגיה

ג'נרלי מוכר את הפעילות בבלגיה

המבטח האיטלקי Assicurazioni Generali SpA הודיע שהגיע להסכמות למכירת פעילות בבלגיה, המתבצעת על ידי Generali Belgium S.A, ל-Athora Holding Ltd (חברת ניהול המחזיקה במספר מבטחים)…