Austria's Uniqa Österreich Versicherungen AG

קרואטיה אוסרת על המבטחים לשלם דיבידנד

קרואטיה אוסרת על המבטחים לשלם דיבידנד

הפיקוח על השירותים הפיננסיים של קרואטיה הורה למבטחים הפעילים במדינה להפסיק תשלום דיבידנדים, כחלק מהמאמצים לאבטחת הנזילות של המבטחים וזאת עקב מגיפת הקורונה ורעידת האדמה…