Autostrade per l'Italia

הנזקים המבוטחים של גשר מורנדי בגנואה נאמדים ב-600 מיליון אירו / מאת ישראל גלעד

על פי הערכות שונות, הנזקים המבוטחים של גשר מורנדי, גנואה, איטליה, נאמדים ב-600 מיליון אירו. הנזקים בגין אבדן רווחים אמורים להגדיל סכום זה. Swiss Re הוא מבטח המשנה. בנוסף לו Allianz אמור לשלם נזקים בהיקף של כ-50 מיליון אירו. Hannover Re אמור לצפות תשלום נזקים בהיקף של 20 מיליון אירו. Autostrade per l’Italia, החברה המפעילה את כביש האגרה ואת הגשר, הודיעה כי היא מקציבה 500 מיליון אירו לקרן סיוע לנפגעי ההתמוטטות. ההתמוטטות קיפדה את חייהם של 43 בני אדם. ראש ממשלת איטליה אמר בתגובה, כי הסכומים המוקצבים לכך על ידי...