AVIVA

Aviva השיק שירות לציבור לדיווח על הונאות

המבטח הבריטי Aviva השיק במאי 2020 מרכז דיווח מקוון כתגובה לזרם של הונאות המנצלות את מגפת הקורונה ובני אדם הפגיעים בעתות אלו. אנשים מוזמנים לפנות למרכז הדיווח, לדווח על המקרה החשוד כהונאה ולקבל הנחיות כיצד לפעול ובאילו אמצעים לנקוט. השירות ניתן באמצעות Fraud Hub הנמצא באתר המבטח. היחידה למודיעין פשיעה פיננסי של המבטח תחקור כל פניה ותנחה את הפונה. על פי הנתונים חל גידול בשיעור של 400% בהונאות מדווחות בתקופה פברואר-מרץ 2020 (מקביל לתקופה של התפרצות המגפה). נתונים שהתפרסמו על ידי All-Party Parliamentary Group בקשר להונאות בתחום הפנסיה מראים שבתקופה...