AXIS Capital Holdings

פרמיות של המבטחים הברמודיים הגיעו ל-100 מיליארד דולר / מאת ישראל גלעד

  the Association of Bermuda Insurers and Reinsurers) ABIR) הודיע כי הפרמיה ברוטו שנרשמה על ידי חברי הארגון הגיע לסך של 100 מיליארד דולר (2018). הדיווח של ABIR מתייחס ל-21 חברים (מתוך 23) אשר עורכים ביטוח וביטוח משנה בברמודה, אירופה, אסיה, צפון אמריקה ודרום אמריקה. Chubb מוביל את רשימת המבטחים עם פרמיה בסך של 37.97 מיליארד דולר. אחריו צועדים XL Bermuda עם פרמיה בסך של 16.27 מיליארד דולר,  Arch Capital Group עם פרמיה בסך של 6.96 מיליארד דולר, AXIS Capital Holdings עם פרמיה של 6.91 מיליארד דולר ו-PartnerRe עם פרמיה...
AXIS משיק אקדמיה לניהול סיכונים

AXIS משיק אקדמיה לניהול סיכונים

המבטח הברמודי הבינלאומי AXIS Capital Holdings הכריז על הקמת אקדמיה לניהול סיכונים, שתפעל כחלק מאוניברסיטת אילינוי (ארה"ב). בהסכם שנערך בין המבטח והאוניברסיטה ישקיע AXIS 1.5…