BDO

קיימים ארגונים שמציעים קיצורי דרך, אבל לנו אין מתחרים

זו הייתה שנה הישגית במיוחד ללשכת המתכננים הפיננסיים. הלשכה, שעד לפני חודשיים, הייתה איגוד המתכננים הפיננסיים, הצליחה השנה למתג את עצמה כארגון המקומי הבלעדי המייצג של האיגוד העולמי לתכנון פיננסי וקיבלה את ההיתרים לחבר ולבצע את מבחני ההסמכה בישראל. עתה תנסה הלשכה למצב עצמה בשורה הראשונה של הלשכות המקצועיות ולקבל הכרה מעשית ממשרד האוצר. "הפיכתנו ללשכה, היא גולת הכותרת של השנה האחרונה. לא מדובר במתיחת פנים בלבד, אלא בשינוי אסטרטגי וערכי המציב אותנו בשורה ראשונה עם שאר הלשכות המקצועיות. אנחנו הסיירת של המתכננים הפיננסיים. אני לא מכיר גוף נוסף שדורש...