Beazley

Beazley יצמצם את נוכחותו הפיזית בלוידס

המנכ"ל של המבטח הבריטי Beazley אמר בראיון לעיתון הבריטי Evening Standard שהחברה שבראשותו תקטין את הנוכחות הפיזית בלוידס לונדון לאור ההצלחה בתחום העבודה מהבית שמתבצעת בתקופה של מגיפת הקורונה. לפני פרוץ המגיפה פעלו 80 עובדים מתוך 1,500 בין 15 עמדות חתמים (boxes) באולם המסחר של לוידס. לדברי המנכ"ל, ניתן לעבוד ביעילות ואין צורך להיפגש "אחד על אחד". אולם אם יש צורך לבצע ביטוח מסובך, הפעילות הפיזית בעולם המסחר של לוידס והגישה המיידית לחתמים כאשר כל אחד יכול לחתום את חלקו מהירה יותר מלארגן פגישות zoom. Beazley פתח מחדש את משרדיו...