Berkshire Hathaway

עלייה חדה במחירי הביטוח האווירי

מחירי הביטוח האווירי החלו לעלות, בשיעור קל, עוד בשנת 2017 אולם הצפי הוא שהמחירים ינסקו בעקבות ההתרסקויות מטוסים מדגם 737 MAX מתוצרת בואינג וקרקוע כל המטוסים מדגם זה. אחד ממנהלי Global Aerospace (מיזם משותף של Munich Re ו-Berkshire Hathaway אשר מבטח, בין היתר את חברת בואינג) אמר שהגידול החד סיפרתי שנמדד אשתקד יהפוך לגידול דו סיפרתי. לא ברור אם העלייה במחירי הביטוח מגולגלת לנוסעים ועל נושא זה International Air Transport Association) IATA) סירבו להגיב. חברת התעופה האינדונזית Lion Air, אשר אחד מהמטוסים שהתרסקו היה בבעלותה, חידשה,בחודש יולי 2019 את ביטוח...
התקפת סייבר על Capital One

התקפת סייבר על Capital One

התקפת הסייבר על Capital One Financial Corp (בנקאות בינלאומית) גרמה לדליפת מידע - דבר שעלול לגרור את המבטחים ומבטחי המשנה בתחום הסייבר לכדי הפסד. התקפת…
וורן באפט משקיע באמזון

וורן באפט משקיע באמזון

  Berkshire Hathaway, המבטח האמריקאי בראשות איל ההון וורן באפט, הודיע על הגדלת אחזקותיו במספר חברות ביניהן אמזון. המבטח הודיע כי ברביע השני של 2019…