BEST INVEST

הכשרה מצרפת את בית ההשקעות מור ל-Best Invest

הכשרה מצרפת את בית ההשקעות מור ל-Best Invest. מור, כך נמסר, יחל לנהל את פוליסות החיסכון במקום בית ההשקעות פסגות, ויצטרף לארבעה בתי השקעות שמנהלים את כספי Best Invest בהיקף של יותר מ-10 וחצי מיליארד שקלים. בית ההשקעות מור מצטרף לארבעה בתי השקעות שמנהלים את כספי Best Invest: אלטשולר שחם, ילין לפידות, אקסלנס קסם ומיטב דש. בנוסף קיים מסלול ניהול באמצעות הכשרה. המסלולים עם הגיוסים הגבוהים ביותר בתוכנית היו בניהול אלטשולר שחם עם ניהול של מעל 5 מיליארד שקלים, וילין לפידות - המנהלת כ-3 מיליארד שקלים. כל בתי ההשקעות מנהלים...