Binance

ביטוח מטבעות דיגיטליים צובר תאוצה

שווי המטבעות הדיגיטליים העולמיים (כגון ביטקוין) גדל בשלוש השנים האחרונות פי 25 ושוויו מוערך ב-300 מיליארד דולר. המטבעות הדיגיטליים קורצים לגנבים ולפצחנים ועד אמצע שנת 2019 נגנבו מטבעות דיגיטליים בהיקף של 480 מיליון דולר. מספר מבטחים זיהו את הפוטנציאל הגלום ומציעים תוכניות ביטוח להגנה על הסיכון. חתמי לוידס נתנו, באפריל 2019, כיסוי ביטוחי בגבול אחריות של 255 מיליון דולר ל-Coinbase (ברוקר הביטוח הוא Aon) ופוליסה בגבול אחריות של 100 מיליון דולר ל-BitGo. למבטח Coalition, הפועל כחברת הזנק מקליפורניה (ארה"ב), יש כ-500 מבוטחים הפועלים בתחום המטבעות הדיגיטליים - בורסות למטבעות דיגיטליים,...