BlackRock

פסגות משיק אמנה חדשה להשקעות אחראיות

בית ההשקעות פסגות, הודיע הבוקר (יום א'), במסגרת כנס השקעות אחראיות בבורסה, על השקת אמנה חדשה להשקעות אחראיות. בכנס הציגו נציגי בית ההשקעות את השקפתם בנוגע להשקעות אחראיות ומסרו כי "השיקול הראשון במעלה בבחינת כל השקעה הוא החובה לשמירה על כספי העמיתים תוך שאיפה למקסום התשואה, אך עם זאת, התייחסות נכונה לנושא ההשקעות האחראיות, המאגד בתוכו את הנושאים הסביבתיים, החברתיים ונושאי הממשל התאגידי, תורמת לשיפור התשואה לאורך זמן, מפחיתה את הסיכון בתיקים המנוהלים ועשויה לשפר את הנורמות בשוק ההון הישראלי". כחלק מהמהלך, פסגות חתם לאחרונה על יוזמת PRI - Principles...