Blue Shield

עלייה במקרי דיכאון בארה"ב

עלייה במקרי דיכאון בארה"ב

מספר מקרי הדיכאון המאובחנים בארה"ב עלה בצורה חדה במיוחד בין מתבגרים (גילאי 12-17) ובני דור ה-Y (גילאים של 18-34). משנת 2013 עד שנת 2016 עלה…