Centers for Disease Control

מספר המתאבדים בארה"ב נוסק / מאת ישראל גלעד

47,173 אזרחי ארה"ב התאבדו בשנת 2017. מספר המתאבדים גדול פי שבעה ממספר החיילים שנהרגו באפגניסטן ועירק בין השנים 2001 ל-2018. כל 12 דקות מתאבד אמריקאי אחד. מספר המתאבדים גבוה פי 2.5 ממספר הנרצחים, כאשר לרצח ניתנת תשומת לב גבוהה הרבה יותר. על פי מחקר שפרסם (ב-2018) ה-Centers for Disease Control שיעור ההתאבדויות גדל בכל מדינות ארה"ב למעט במדינת נבדה. ב-30 מדינות הגידול היה בשיעור 25%, ב-17 מדינות שיעור הגידול היה כ-33%. הנתונים הלאומיים מצביעים על גידול בשיעור של 33%. מאז 2008 ההתאבדות דורגה במקום העשירי של סיבות המוות. בטווח הגילים...