Chubb Ltd

מבטחים בקליפורניה נדרשים להחזיר פרמיה למבוטחים בגלל המגיפה

המפקח על הביטוח של מדינת קליפורניה (ארה"ב) הורה למבטחים הפעילים במדינה להחזיר פרמיית ביטוח בגין חודשים מרץ ואפריל עקב מגיפת הקורונה. הפרמיה תוחזר במהירות האפשרית ולא מאוחר מ-120 יום ממתן ההוראה (ה-13 באפריל). ההוראה חלה על ביטוח רכב פרטי ומסחרי, חבות מעבידים, סיכונים מסחריים, חבויות מסחריות, רשלנות רפואית וכל ענף ביטוחי אחר שהושפע ממגיפת הקורונה. ההחזר יכול להתבצע באופן של הנחה על הפרמיה הנוכחית, החזר פרמיה בפועל, זיכוי או כל דרך אחרת שתדווח תוך 60 יום. Chubb Ltd הודיע, כי עסקים קטנים המחדשים ביטוח בין ה-1 באפריל ל-1 באוגוסט השנה...
Tokio Marine רוכש את Pure Group

Tokio Marine רוכש את Pure Group

המבטח היפני Tokio Marine Holdings Inc הודיע כי ירכוש את קבוצת הביטוח Pure Group תמורת 3.1 מיליארד דולר מ-Stone Point Capital LLC) 51%) ו-KKR &…
Farmers Insurance הונה את מבוטחיו

Farmers Insurance הונה את מבוטחיו

המבטח האמריקאי Farmers Insurance מואשם כי הונה את מבוטחיו בקליפורניה ולא העניק להם את ההנחות המרביות להן היו זכאים בתקופה משנת 2008 ועד 2008. כך…