Chubb

התקפת סייבר על Capital One

התקפת הסייבר על Capital One Financial Corp (בנקאות בינלאומית) גרמה לדליפת מידע - דבר שעלול לגרור את המבטחים ומבטחי המשנה בתחום הסייבר לכדי הפסד. התקפת הסייבר על  Capital One שהתגלתה ב-17 ביולי 2019 יכולה להיחשב כהתקפת הסייבר הגדולה ביותר בעולם הפיננסי. חקר האירוע מצביע על ה-21 באפריל השנה כמועד החדירה. על פי הפרסומים הועתקו פרטים של 100 מיליון לקוחות בארה"ב ו-6 מיליון לקוחות בקנדה. Capital One ערך ביטוח סייבר בגבול אחריות של 400 מיליון דולר כשההשתתפות העצמית עומדת על סך 10 מיליון דולר. המבטח המוביל הוא AIG ושותפים בביטוח ובביטוח...
Pages
  • 1
  • 2