COVID-19

בית המשפט העליון באנגליה פסק לרוב לטובת המבוטחים בערעור על כיסוי לאובדן רווחים בשל הקורונה

מאת עו"ד פגי שרון לויתן, שרון ושות' בית המשפט העליון באנגליה נתן ב-15 בינואר השנה את פסק דינו בערעור, בתביעה אותה יזם הרגולטור האנגלי ה-FCA בשם המבוטחים, בגין הפסדים שנגרמו לעסקים עקב סגירתם בשל מגפת הקורונה. ברוב השאלות שנדונו, בית המשפט פסק לטובת המבוטחים. בפסק הדין, שניתן פה אחד, נדחו ערעורי המבטחים השונים על פרשנות סעיפים שנכללו בפוליסות לכיסוי אובדן רווחים (Business interruption) שבהן לא נדרש נזק לרכוש: סעיף המחלה Disease Clause, סעיף מניעת הגישה Prevention of Access, סעיף ה-Trends ובשאלת הוכחת הקשר הסיבתי. כזכור, לאחר פרוץ מגפת הקורונה, הוגשו...
Emirates Airlines מציע כיסוי ביטוחי לקורונה

Emirates Airlines מציע כיסוי ביטוחי לקורונה

 המוביל האווירי Emirates Airlines הודיע כי יעניק לנוסעיו כיסוי להוצאות רפואיות והוצאות בידוד. ההטבה תינתן לנוסעים בכל קווי התעופה של Emirates ולכל סוגי כרטיסי הטיסה…
LG מציע ללקוחותיו ביטוח קורונה

LG מציע ללקוחותיו ביטוח קורונה

ענק האלקטרוניקה LG Electronics חבר יחד עם Cholamandalam MS General Insurance ומציע ביטוח COVID-19 לכל מי שרוכש את מוצרי הבית שהוא מציע. הביטוח מוצע בשלוש…