DASK

טורקיה הקימה מבטח משנה לאומי

טורקיה הקימה מבטח משנה לאומי

משרד האוצר והפיננסים של ממשלת טורקיה הודיע על הקמת מבטח המשנה Turk Reasurans) Turk Re) כדי לתמוך בשוק הביטוח המקומי. ממשלת טורקיה היא בעלת המניות…