Digit

Digit Insurance משתלט על מבטח משנה

Digit Insurance משתלט על מבטח משנה

המבטח ההודי Go Digit General Insurance המגובה על ידי המבטח הקנדי Fairfax Financial Holdings (המחזיק 45% ממניות המבטח ההודי) הכריז על רכישת מבטח המשנה הפרטי היחיד…