Ellipse

AIG רוכש מבטח חיים בריטי

AIG רוכש מבטח חיים בריטי

המבטח האמריקאי American International Group, Inc. AIG הודיע על הסכם לרכישה של מבטח החיים הבריטי Ellipse ממבטח המשנה הגרמני Munich Re. המבטח פועל בתחום ביטוח…