Exor N.V.

Covéa רוכש את PartnerRe

Covéa רוכש את PartnerRe

Exor N.V. (חברת האחזקות של משפחת Agnelli האיטלקית שמחזיקה בחברות פיאט קרייזלר, פרארי ועוד) הגיע להסכם עם קבוצת הביטוח הצרפתית Covéa על מכירת מבטח המשנה…