Faxai

המבטח Willis Re: חידושי ה-1 באפריל בסימן של עליית מחירים

ברוקר ביטוח המשנה הבינלאומי Willis Re דיווח כי חידושי ה-1 באפריל בוצעו תוך הכללת חריג מחלות מדבקות. מבטחים אשר הציגו עסקים עם תביעות נדרשו להגדיל את פרמיית הביטוח בשיעור של 30% לפחות. חידושי אפריל 2020 כוללים גם את חידושי שוק הביטוח היפני, שנדרשו להגדיל את הפרמיה בשיעור שנע בין 30% ל-50% לעסקים שרשמו תביעות בתחום נזקי סערה ושיטפונות. ב-2019 הסבו נזקי טבע כגון הטייפון Hagibis (נזקים מבוטחים בהיקף של 10 מיליארד דולר) והטייפון Faxai (נזקים מבוטחים בהיקף של 7 מיליארד דולר) נזקים כבדים למבטחי המשנה. הפרמיות בגין סיכוני סערה ושיטפונות...
נזקי הטבע עלולים לפגוע בכלכלת יפן

נזקי הטבע עלולים לפגוע בכלכלת יפן

ברוקר הביטוח הבינלאומי Aon מפרסם בדוח החודשי שלו Global Catastrophe Recap שהנזקים הכלכליים שגרמה סופת הטייפון Hagibis (פגעה ביפן ב-12 באוקטובר השנה) עשויים להגיע לכדי…