FPSB

איגוד המתכננים הפיננסיים שינה שמו ללשכת המתכננים הפיננסיים בישראל

שמו של איגוד המתכננים הפיננסיים שונה אתמול (ג') ללשכת המתכננים הפיננסיים בישראל. כך נמסר לפוליסה. לפני כחצי שנה אישרה האסיפה הכללית של האיגוד את שינוי השם ורשם העמותות אישר עתה את הצעד רשמית. את הליווי המשפטי לשינוי השם סיפק היועץ המשפטי של האיגוד, עו"ד ג'ון גבע ממשרד עורכי הדין ג'ון גבע הדר. "זהו צעד נוסף בהתפתחות הטבעית שלנו כגוף הבלעדי בישראל המסמיך מתכננים פיננסייםCFP   בסטנדרטים בינלאומיים", אומר ברק אצילי, יו"ר לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל. לדברי אצילי, "בדומה ללשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון ולשכת סוכני הביטוח, לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל...