Gallatin Point Capital LLC

דלק חתמה על מזכר הבנות למכירת מניות הפניקס תמורת 1.6 מיליארד שקל

קבוצת דלק הודיעה היום בבורסה כי חתמה על מזכר הבנות עם קרנות ההשקעה Centerbridge Partners  (סנטרברידג') ו- Gallatin Point Capital LLC(גאלטין פוינט) למכירת אחזקתה בהפניקס. הרוכשות ירכשו כ-30% ממניות הפניקס, המהוות את גרעין השליטה בתמורה כוללת של כ-1.6 מיליארד שקל - סכום שמקנה לחברה שווי של 5.33 מיליארד שקל. מדובר במזכר הבנות ראשון של דלק למכירת מניות הפניקס שברשותה לקונה שמגיע ממדינות המערב מאז המזכר שנחתם עם קבוצת קושנר האמריקנית ב-2014. שאר ההסכמים מאז נעשו מול רוכשים פוטנציאליים מסין, אך אלו לא קיבלו את אישורה של הממונה על הביטוח הקודמת, דורית...