Gatwick

כלל ביטוח מצטרפת לעסקת הענק לרכישת שדה התעופה גטוויק

כלל ביטוח משקיעה 170 מיליון שקל ומצטרפות לעסקת ענק לרכישת שדה התעופה גטוויק (Gatwick) בלונדון בכ-6 מיליארד פאונד, כחלק מקבוצת משקיעים בראשות קרן התשתיות GIP ולצד תאגיד Vinchi הצרפתי ו-Calpers. ההשקעה בעסקה בוצעה הן מכספי הנוסטרו של החברה והן מכספי העמיתים. במסגרת העסקה רכש Vinchi, מפעיל שדות התעופה השני בגודלו בעולם, 50.1% מהשדה מידי קרן GIP  לפי שווי של כ-6 מיליארד פאונד. מגדל מצטרפת לקבוצת משקיעים בראשות השותפים ב-GIP, קרן הפנסיה האמריקאית Calpers ומוסדיים בינלאומיים אחרים שרכשו את יתרת האחזקות בשדה (49.9%). לונדון היא מרכז התעופה הגדול בעולם עם כ-171...