GDPR

160 אלף פריצות למידע אירעו באירופה בעשרים החודשים שחלפו

על פי סקר שנערך על ידי DLA Piper, הרשויות באירופה הטילו קנסות בהיקף של 114 מיליון אירו בגין הפרות של הוראות The EU General Data Protection Regulation) GDPR) שנכנסו לתוקף ב-25 במאי 2018. הסקר בודק את ההפרות בתקופה שבין כניסת ההוראות לבין 27 בינואר 2020. על פי נתוני הסקר, בתקופה זו היו 160,921 הודעות על פריצה למידע אישי בתחום ה-EEA (האזור הכלכלי האירופי הכולל את 27 מדינות האיחוד האירופי ובנוסף אליהן את איסלנד, נורווגיה וליכטנשטיין). המדינות בהן היו פריצות המידע הגדולות הן הולנד (40,647 מקרים), גרמניה (37,630 מקרים) ובריטניה 22,181...