Generali Belgium S.A

ג'נרלי מוכר את הפעילות בבלגיה

ג'נרלי מוכר את הפעילות בבלגיה

המבטח האיטלקי Assicurazioni Generali SpA הודיע שהגיע להסכמות למכירת פעילות בבלגיה, המתבצעת על ידי Generali Belgium S.A, ל-Athora Holding Ltd (חברת ניהול המחזיקה במספר מבטחים)…