Generali Group

Generali וארגון לשכות המסחר האירופי חתמו על מזכר הבנות לקידום מאגר לסיכוני מגפה

המבטח האיטלקי הבינלאומי Generali Group  וארגון Eurochambres חתמו על מזכר הבנות שיביא לשיתוף פעולה לקידום ויישום "מאגר לסיכוני מגפה", אשר יפעל במקרה של פריצת מגפה באירופה. Eurochambres (ארגון של לשכות המסחר האירופי מ-43 מדינות) מייצג יותר מ-20 מיליון עסקים ש-93% מהם קטנים ובינוניים. Generali יעביר למאגר קרן בהיקף של 100 מיליון אירו, שיועדה להתמודדות עם מגפת הקורונה וכן תועבר למאגר תוכנית ההתאוששות של אירופה שהושקה על ידי האיחוד האירופי. במאגר ישותפו גם מכונים אירופיים, מדינות החברות באיחוד וגורמים נוספים הפעילים בתחום הציבורי והפרטי במטרה לעצב מנגנונים לטיפול בסיכוני מגיפה עתידיים....
קרואטיה אוסרת על המבטחים לשלם דיבידנד

קרואטיה אוסרת על המבטחים לשלם דיבידנד

הפיקוח על השירותים הפיננסיים של קרואטיה הורה למבטחים הפעילים במדינה להפסיק תשלום דיבידנדים, כחלק מהמאמצים לאבטחת הנזילות של המבטחים וזאת עקב מגיפת הקורונה ורעידת האדמה…