Generali Leben

ג'נרלי מוכרת מבטח חיים גרמני

המבטחת האיטלקית Assicurazioni Generali SpA הודיעה על הסכמתה למכירה של אחזקותיה במבטח החיים הגרמני  Generali Leben לחברת ההשקעות הפרטית Viridium Group GmbH & Co KG תמורת 1.9 מיליארד אירו. ג'נרלי, המבטחת השלישית בגודלה באירופה, תמכור את אחזקותיו בשיעור של 89.9% לחברת ההשקעות תמורת 1 מיליארד דולר וחברת ההשקעות תיקח על עצמה פירעון הלוואה בסך של 882 מיליון אירו לקבוצת ג'נרלי. Viridium היא בבעלות משותפת של המבטח הגרמני Hannover Re  (20%) ושל חברת ההשקעות הבריטית (80%) Cinven Ltd. מכירת המבטח הגרמני היא צעד נוסף באסטרטגיה של ג'נרלי, שמטרתה לחזק את מבנה ההון...