GFIN

רשות שוק ההון חתמה על הסכם לשיתוף פעולה בתחום הפינטק עם הרשות המקבילה לה בקוראטיה

[caption id="attachment_53132" align="alignleft" width="300"] ענת גואטה, יו"ר רשות ניירות ערךצילום: ענבל מרמרי[/caption] רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך חתמו יחד על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם רשות ניירות הערך הקרואטית (HANFA) לקידום תחום הפינטק (FinTech). מזכר ההבנות נחתם על ידי היועץ הבכיר של יו"ר הרשות ומנהל המחלקה הבינלאומית ברשות ניירות ערך, עו"ד איל אופיר ועל ידי יו"ר הרשות על הפיקוח הפיננסי בקרואטיה, אנטה זיגמן. המזכר מניח את העקרונות לשיתוף פעולה, ולחילופי מידע במטרה לעודד ולטפח חדשנות בענפי השירותים הפיננסיים. כמו כן, ההסכם יאפשר ליזמים להציע שירותים פיננסיים חדשניים בשווקים הפיננסיים...