GlobalData

מגפת הקורונה מעודדת עריכת ביטוח רכב לפי שימוש

(Usage-based insurance (UBI – ביטוח על פי שימוש תופס תאוצה בתקופת הקורונה, אשר כופה על ציבור המבוטחים הסגר ו/או להמעיט בנסיעות או לנסוע מרחקים קצרים יותר. הפרמיה בתוכנית UBI מחושבת על פי השימוש ברכב. מחקר שנעשה אשתקד בבריטניה על ידי GlobalData מצא כי 9.7% מהנהגים ביטחו את רכבם בשיטת UBI. עיקר המבוטחים הם צעירים (22.3% מהמבוטחים בגילאים 25-29) ורק 2% מגילאי 50-54 רכשו את התוכנית. הגידול ברכישת התוכנית מושפע משיתופי פעולה בין ספקי הטכנולוגיה והמבטחים הבריטיים. הספקים גייסו לאחרונה הון בהיקף של כ-27 מיליון דולר כדי לקדם את התחום.