GO  דירה

go דירה – הכשרה משיקה מערכת הפקה מהירה לביטוח דירה עבור הסוכנים

[caption id="attachment_79560" align="alignleft" width="325"] ערן אופיר, משנה למנכ"ל וראש החטיבה לביטוח כללי בהכשרה[/caption] הכשרה משדרגת את מערכת go ביטוח לדירה עבור הסוכנים - דרך חדשה להפקת הפוליסות של go דירה. המערכת החדשה מאפשרת לסוכני הכשרה להפיק פוליסת ביטוח דירה למבנה ולתכולה בתוך 50 שניות. נמסר כי הפוליסה משתלמת יותר, עם מגוון כיסויים, והכי חשוב: הסוכן יקבל על כך עמלה מלאה. בהכשרה מדגישים, כי גם במקרה של קולקטיבים ניתן להקל על סוכן הביטוח ולשלוח לינק באמצעות המערכת ומקבל הלינק יוכל להפיק את הפוליסה בעצמו בדיוק באותו אופן. שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה,...