Go Digit General Insurance

Digit Insurance משתלט על מבטח משנה

Digit Insurance משתלט על מבטח משנה

המבטח ההודי Go Digit General Insurance המגובה על ידי המבטח הקנדי Fairfax Financial Holdings (המחזיק 45% ממניות המבטח ההודי) הכריז על רכישת מבטח המשנה הפרטי היחיד…