Google Cloud

הסינדיקט הדיגיטלי הראשון הושק בלוידס

המבטח הבריטי  Brit Ltd ו-Google Cloud חברו לצורך הקמת Ki - הסינדיקט הדיגיטלי הראשון של לוידס שיפעל על פי אלגוריתם. הסינדיקט שיחנך ב-2021 יאפשר להקטין באופן משמעותי את כמות המאמצים והזמן הנדרשים לברוקר לערוך ביטוח, להגדיל את היעילות, את זמן התגובה ואת התחרותיות. הסינדיקט יגובה על ידי Brit, Fairfax ומשקיעים פרטיים אחרים. האלגוריתם של Ki יוכל להעריך את הפוליסות של לוידס והוא יוכל לתמחר סיכונים באופן אוטומטי באמצעות המסד הדיגיטלי אליו יוכלו הברוקרים להגיע ישירות. הסינדיקט Ki יפעל עם מספר סינדיקטים מובילים בלוידס לרבות Brit והוא יציע לכל ברוקר ביטוח...