Greeneye

שיחה עם ארבעה מנהלים מובילים: האם נגיף הקורונה יעזור לקדם את ההשקעות האחראיות בישראל? / מאת אלמוג עזר

האם נגיף הקורונה יצליח להוציא לפועל מהלך ששתי רגולטוריות חזקות לא הצליחו להשלים? בתחילת פברואר, ביקשה יו"ר רשות ניירות ערך ענת גואטה, שהחברות הציבוריות יאמצו את נושא ההשקעות אחראיות (ESG). גואטה אף הוסיפה איום מרומז על כך שהייתה מעדיפה לראות אימוץ וולונטרי של החברות, בטרם תפנה להתקנת תקנות בנושא. דבריה של גואטה נאמרו שלוש שנים לאחר שרגולטורית מובילה אחרת, הממונה על הביטוח הקודמת, דורית סלינגר, פרסמה חוזר בו קראה למוסדיים לאמץ את ההשקעות האחראיות. למרות רצונם של המוסדות הרגולטוריים, מנהלי ההשקעות החברתיות עדיין חלוקים בדעתם כיצד יראה תחום ההשקעות האחראיות...