Gulsun

הושקה אוניית המכולות הגדולה בעולם

הושקה אוניית המכולות הגדולה בעולם

Gulsun היא אוניית המכולות הגדולה בעולם. אורכה 400 מטר, רחבה 60 מטר והיא יכולה לשנע 23,756 מכולות רגילות. לאוניית ענק זו יצטרפו בחודשים הקרובים עוד…