HISCOX

65 אלף עסקים קטנים בבריטניה חווים התקפות סייבר כל יום

מספר התקפות הסייבר על עסקים קטנים בבריטניה נע בין 900 ל-35 אלף ליום ובממוצע 65 אלף ליום. התקפות הסייבר המוצלחות מוערכות ב-4,500 ליום, משמע, כל 19 שניות אחד מהעסקים הקטנים נפגע בפועל. כך עולה מדוח שהתפרסם ע"י המבטח הבריטי Hiscox. העלות הישירה (הממוצעת) של התקפת סייבר נאמדת ב-25,700 ליש"ט (נתוני 2017) כאשר העלות העקיפה, כגון מוניטין, אובדן לקוחות קיימים ואי יכולת לרכוש לקוחות חדשים, אינה ניתנת למדידה אך אפשר להעריך כי אינה נופלת מהעלות הישירה.
Hiscox פותח אקדמיה לסייבר

Hiscox פותח אקדמיה לסייבר

המבטח הבריטי Hiscox הכריז על הקמת אקדמיה לסייבר, שתפעל כדי לסייע ללקוחות שרכשו ביטוח סייבר להתמודד ולנהל סיכוני סייבר. האקדמיה תפעל באופן מקוון ותאפשר לתשעה משתתפים…