IAIS

כפייה של תשלום תביעות קורונה יערער את היציבות הפיננסית של תעשיית הביטוח

the International Association of Insurance Supervisors) IAIS) מתריע נגד תשלומי תביעות שאינן מכוסות על פוליסות הביטוח הקיימות בקשר למגיפת הקורונה. הארגון טוען כי מהלך כזה עלול לגרום לחוסר יציבות כלכלית של תעשיית הביטוח העולמית ושל המבטחים בעולם. כאשר הפוליסה מכסה את האירוע, על המבטח לשלם מיידית את התביעה, קובע ה IAIS,  אולם על המבטחים לבחון בזהירות יוזמות המחפשות לדרוש מהמבטחים כיסוי רטרואקטיבי בגין המגיפה. גם the Institute of International Finance) IIF) (גוף בינלאומי בתחום תעשיית הפיננסים) מזהיר כי שינויים רטרואקטיביים של פוליסות ביטוח יכולים לגרום לירידה בזמינות של הביטוח, וליציאה...