IBI

PIL השיקה מערכת חיפוש לתחום הרגולציה של רשות ניירות ערך

PIL הודיעה על השקה של מערכת חיפוש חכמה לתחום הרגולציה של רשות ניירות ערך. בחברה מסבירים שהמערכת מביאה פתרון חדשני לבעיית החיפוש המורכבת של הסדרות בתחום ניירות הערך - "המערכת מאתרת מיידית את מלוא הסדרי הרגולציה המבוקשים, ומסננת באמצעות מערכת מורפולוגית מתוחכמת את תוצאות החיפוש המיותרות. מה שמצריך כיום עבודה רבה (לעתים של שעות) של מומחי רגולציה, מתבצע מעתה בתוך שניות ובאופן אינטואיטיבי". המערכת כוללת את כל הדאטה הדרוש, ומייתרת את הצורך בהקלדת המידע הנדרש ידנית, כפי שקיים במערכות חיפוש כיום. מערכת החיפוש לתחום ניירות ערך פותחה על ידי PIL...