IBM

50 שנה לנחיתה על הירח / מאת ישראל גלעד

בלי להמעיט בחשיבות אירוע הנחיתה על הירח ול"צעד קטן לאדם וצעד גדול לאנושות", כפריק של טכנולוגיה אתמקד במחשב הניווט וההנחיה שפעל בתוך החללית. המחשב, שפיתוחו החל ב-1960, היה כה מוצלח שהותקן ב-15 משימות חלל מאוישות, כולל 9 טיסות לירח, 6 נחיתות על הירח, 3 משימות של תחנת החלל הבינלאומית והמשימה המשותפת של חללית רוסית-אמריקאית בשנת 1975. מחשב זה היה מחשב הטיסה הדיגיטלי הראשון הממוזער (61*32*17 ס"מ במשקל 14 ק"ג). זה היה המחשב הראשון שבו השתמשו בשבבי סיליקון ובמעגלים משולבים. ביצועי המחשב היו ברמה של קומודור 64 (מחשב משחקים פופולרי באותה...
יש לקוחות ויש לקוחות… ומה עם הרווח?

יש לקוחות ויש לקוחות… ומה עם הרווח?

  בכלכלה קיים מושג הנקרא "עקומת תצרוכת וחיסכון", המראה למעשה כיצד משפיעה ההכנסה הפנויה שלנו על התצרוכת והחיסכון שלנו, ולהפך. משתנים כגון הקטנת מיסים, הקטנת…