IBM

פרופ' דודי גרשון: המודל הקיים של בנקים, חברות ביטוח וגופי השקעה מתערער בבת אחת עם כניסת הטכנולוגיה

הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת, יו"ר ובעלי ביטוח ישיר מוקי שניידמן ומנכ"ל ביטוח ישיר קובי הבר השתתפו ביום ד' בשבוע שעבר בכנס אינשורטק של מרכז הפינטק באוניברסיטה העברית בשיתוף עם חברת ביטוח ישיר. במסגרת הכנס נערך מפגש בלתי פורמלי בין חברות סטארטאפ בתחום האינשורטק לבין בכירים מביטוח ישיר, במטרה לקדם אותם מבחינה עסקית בתקווה שיצליחו לייצר שיתופי פעולה עם חברת הביטוח. בביטוח ישיר אומרים, כי "תחום הביטוח התבסס בעבר על הקצאת לקוחות לקטגוריות סיכון על בסיס נתוניהם ועל בסיס נתוני תביעות ביטוח קודמים. התחום החדש מושפע מחדשנות טכנולוגית ומגמות...
50 שנה לנחיתה על הירח / מאת ישראל גלעד

50 שנה לנחיתה על הירח / מאת ישראל גלעד

בלי להמעיט בחשיבות אירוע הנחיתה על הירח ול"צעד קטן לאדם וצעד גדול לאנושות", כפריק של טכנולוגיה אתמקד במחשב הניווט וההנחיה שפעל בתוך החללית. המחשב, שפיתוחו…
יש לקוחות ויש לקוחות… ומה עם הרווח?

יש לקוחות ויש לקוחות… ומה עם הרווח?

  בכלכלה קיים מושג הנקרא "עקומת תצרוכת וחיסכון", המראה למעשה כיצד משפיעה ההכנסה הפנויה שלנו על התצרוכת והחיסכון שלנו, ולהפך. משתנים כגון הקטנת מיסים, הקטנת…