IBM

טכנולוגיית הקוואנטום והביטוח

עולם המדע והטכנולוגיה נפעם מהודעת Google שבפרויקט משותף עם NASA (סוכנות החלל האמריקאית) הצליחו לבנות מחשב בטכנולוגיית קוואנטום ולהריץ שאילתה. על פי המידע שהתפרסם, החישוב שעשה מחשב הקוואנטום ארך שלוש דקות ו-20 שניות - חישוב שמחשב על היה עושה ב-10,000 שנות עיבוד. אמנם המחשב שנבנה על ידי גוגל ונאסא הוא ראשוני וניסיוני אולם יועצים ומומחים בתחום המחשוב והעסקים החלו ליצור תחזיות של שימוש בטכנולוגיה החדשה. מחשבי הקוואנטום פועלים בשיטה שונה מהמחשבים הבינאריים המקובלים כיום. המחשבים הבינאריים יכולים לעבד משימה אחר משימה בעוד שמחשב קוואנטום יכול לעבד מספר משימות במקביל. מומחים...
50 שנה לנחיתה על הירח / מאת ישראל גלעד

50 שנה לנחיתה על הירח / מאת ישראל גלעד

בלי להמעיט בחשיבות אירוע הנחיתה על הירח ול"צעד קטן לאדם וצעד גדול לאנושות", כפריק של טכנולוגיה אתמקד במחשב הניווט וההנחיה שפעל בתוך החללית. המחשב, שפיתוחו…
יש לקוחות ויש לקוחות… ומה עם הרווח?

יש לקוחות ויש לקוחות… ומה עם הרווח?

  בכלכלה קיים מושג הנקרא "עקומת תצרוכת וחיסכון", המראה למעשה כיצד משפיעה ההכנסה הפנויה שלנו על התצרוכת והחיסכון שלנו, ולהפך. משתנים כגון הקטנת מיסים, הקטנת…