Inc. AIG

AIG רוכש מבטח חיים בריטי

המבטח האמריקאי American International Group, Inc. AIG הודיע על הסכם לרכישה של מבטח החיים הבריטי Ellipse ממבטח המשנה הגרמני Munich Re. המבטח פועל בתחום ביטוח החיים הקיבוצי ומוכר גם מוצרים בתחום מחלות קשות ואבדן כושר עבודה. Ellipse, שנוסד ב-2009, תופס את המקום השישי מבין מבטחי החיים בבריטניה. תיק הביטוח של Ellipse מציג פרמיה בהיקף של 64 מיליון ליש"ט המשולמת עבור 370 אלף מבוטחים ב-4,500 פוליסות. העסקה אמורה להסתיים ברביע הראשון של 2019 ומותנית באישורי הרשויות.