Insurance Australia Group IAG

IAG משקיע בחברת הזנק בתחום החקלאות

המבטח האוסטרלי הגדול ביותר Insurance Australia Group - IAG רכש אחזקות במיליוני דולר, באמצעות קרן הון סיכון שהוא מנהל, Firemark Ventures, בחברת הזנק אשר עוסקת במדידה של שינויים אקלימיים המשפיעים על סיכונים לחוות חקלאיות. חברת ההזנק  Digital Agriculture Services) DAS) משתמשת לפעילותה בלוויין, הדמיה של פני כדור הארץ, בינה מלאכותית וניתוח מידע כדי לספק מידע גרעיני על שטחים מסוימים. DAS מגובה על ידי Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, שהיא סוכנות ממשלתית האחראית למחקר מדעי. DAS אוסף מידע על מבנים, הקרבה שלהם לצמחיה והחשיפה שלהם לאירועי אקלים. הם לוקחים את...
IAG מוכר את פעילותו בדרום מזרח אסיה

IAG מוכר את פעילותו בדרום מזרח אסיה

המבטח האוסטרלי Insurance Australia Group IAG הודיע על החלטתו למכור את פעילותו בדרום מזרח אסיה - פעולה שיכולה להכניס לו סכם בהיקף של כ-500 מיליון דולר.…