Insurance Europe

ארגוני ביטוח מבקשים לדחות את הפעלת IFRS17

(the International Accounting Standards Board (IASB מציע לדחות בשנה את יישום IFRS17 (International Financial Reporting Standard - IFRS הוא התקן החשבונאי הבינלאומי כש-IFRS17 מתייחס לחבות בגין חוזי ביטוח שיש לחשבה לפי ערך נוכחי). זאת, בהתייחסות לדרישות לא לפעול בהתאם לתכנית המקורית שקבעה הפעלה ב-2021. גופי ביטוח שונים דורשים דחייה של שנתיים, בין הדורשים: מנכ"ל מועצת הביטוח של ניו זילנד, חבר מועצת המנהלים של מועצת הביטוח האוסטרלית, סמנכ"ל הפדרציה האירופית לביטוח וביטוח משנה (Insurance Europe), יו"ר ומנכ"ל איגוד חברות ביטוח חיים של קוריאה ומנכ"לית איגוד המבטחים של דרום אפריקה. לטענתם, היישום צריך...
מבטחים מודאגים מתביעות ייצוגיות באירופה

מבטחים מודאגים מתביעות ייצוגיות באירופה

המועצה האירופית מתכוונת לאפשר לצרכנים להגיש תביעות ייצוגיות בכל רחבי האיחוד האירופי, מהלך שיכולה להיות לו השפעה משמעותית על תעשיית הביטוח האירופית. השינוי אמור לקבל…